Върни се горе

Управляващият орган има амбицията в най-кратки срокове да изготви първи вариант на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” 2021-2027 (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на работен семинар „Национална среща на местните инициативни рибарски групи - 2021“, който се провежда в к. к. „Боровец“, община Самоков. Той подчерта, че  прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е заложено в проекта на новата програма. „Той е в съответствие с трети приоритет на новия регламент, а именно „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“, уточни заместник-министър Събев. Той съобщи, че новият регламент за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021—2027 г. е вече факт.

 

По време на семинара заместник-министър Събев изтъкна, че прилагането на подхода ВОМР допринася за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури в крайбрежните и вътрешните райони на страната. Той увери, че темповете на изпълнение за „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” по ПМДР нарастват с всеки изминал ден. „До момента са отворени 86 процедури, постъпилите проектни предложения са 157 броя, а сключените договори са 82 на стойност 11 743 085 лева. Процесът по обявяване на процедури за прием на проектни предложения по мерки от стратегиите на МИРГ и сключване на договори с бенефициентите е интензивен и очакванията ни са да продължаваме с все по-бързи темпове да бележим напредък по приоритета, като считам че вече е наличен необходимият административен капацитет на всички нива, включително и в екипите на МИРГ“, съобщи още заместник земеделският министър.

 

Той приветства инициативата на МИРГ Самоков за организиране на срещата, на която се дискутират въпроси с практическа насоченост, и се  споделят добри практики и опит. По думите му, всичко това ще допринесе до оптимизиране на процеса по прилагане на подхода.

Сподели в: