Върни се горе

Източнобалканската свиня е уникален за България биологичен вид, който трябва да бъде съхранен. Необходимо е държавата да създаде оптимални условия за отглеждането на този вид животни и реализацията им на пазара. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на среща с представители на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня. В нея участва още ресорният за сектор „Животновъдство“ заместник-министър Крум Неделков, както и експерти от министерството.

Предвид утежнената обстановка в страната от болестта Африканска чума по свинете е затруднено  пасищното  отглеждане на  съществуващите в четири стада от 400  животни. В тази връзка бе възложено на Изпълнителната агенция по горите да потърси терени за отглеждане на източнобалкански свине, където могат да се издигнат ограждения.

По време на срещата се обсъдиха и теми, свързани с опазване на генетичния фонд на породата, начините на отглеждане, отнасящи се до райониране и изисквания към животновъдните обекти, търговията с животни за разплод и животни за клане, както и прилагането на стратегии за популяризиране на породата и продуктите от нея в страната и в Европейския съюз и интелектуалната собственост.

Заместник-министър Събев предложи да се проучи чуждестранния опит, в частност този на Унгария, Испания и Португалия, за  запазване уникалността на  редките породи.

Сподели в: