Върни се горе

Междусекторният обмен на информация гарантира безопасността и сигурността по море в реално време. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на откриваща среща по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз-ИнБулМарС 2“ .

„Консолидираното морско наблюдение, като част от Интегрираната морска политика на Европейския съюз, е основен инструмент за обмена на данни и за увеличаването на знанията за морската среда“, поясни заместник-министър Събев. Като добави, че подобряването на обмена на информация между органите за морско наблюдение е една от ключовите стратегически цели на Съюза в секторната политика и важен структурен компонент на стратегията за морска сигурност.

Той уточни, че чрез внедряването на системата България ще може ефективно да участва в обмена на данни между морските власти в различни сектори, така че информацията да бъде достъпна до всички участници.

„Вярвам, че с изпълнението на проекта ще бъде достигната по-висока степен на свързаност на морските дейности на национално и европейско ниво, като предпоставка за по-сигурни, по-безопасни и по-чисти морета“, каза в заключение заместник-министър Събев.

Проектът предвижда изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталиране и персонализиране на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение. Изпълнението му ще създаде необходимите условия за извършване на трансграничен и транссекторен, базиран на модела за данни на CISE (Common Information Sharing Environment for the European Maritime Domain), обмен на информация в рамките на България и на територията на Европейския съюз. Неговата стойност е над 3 млн. лв., като безвъзмездна финансова помощ е 100 %. Той се изпълнява от ИА „Морска администрация“ по мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Сподели в: