Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието Георги Събев и Н. Пр. г-н Санджай Рана, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в  България, обсъдиха възможностите за двустранно сътрудничеството в областта на земеделието и аграрната наука. Стокообменът на земеделска продукция между двете страни бе друга тема на срещата, която се проведе в Министерството на земеделието.

Дипломатът посочи доброто партньорство между представителите на аграрната наука в Индия с Института за зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив като заяви, че индийската страна би искала да се увеличат двустранните научни проекти.

Георги Събев информира посланик Санджай Рана за дейността на Селскостопанска академия, която реализира научни изследвания, приложна дейност и иновации в областта на земеделието и храните. Той запозна дипломата със структурата на организацията, научните ѝ институти и специализацията им в секторите на растениевъдството, животновъдството и хранителната промишленост. Санджай Рана прояви интерес и към българското розопроизводство и районите, в които се отглежда тютюн.

Посланикът заяви, че страната му проявява силен интерес към вноса на растителни масла и бобови култури, които се консумират много широко в Индия. Той допълни, че Индия възнамерява да ускори взаимодействието със страните от Европейския съюз, включително в областта на високите технологии.

„Има много потенциал за търговия между България и Индия, който не е използван, като не трябва да пропускаме възможностите за засилване на стокообмена“, заяви в заключение заместник-министър Георги Събев.

Сподели в: