Върни се горе

Държавите от Западните Балкани остават ключови стратегически партньори за България. Ние трябва да направим всичко възможно, за да се възползваме от това партньорство. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на участието си  в 16-та годишна работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа, която се проведе в Черна гора. Той допълни, че този форум е добра възможност да се обсъдят редица теми в областта на земеделието и да се обединят усилията за съвместна работа. 

Аграрният заместник-министър посочи, че в световен мащаб пазарът се насочва към зелените технологии и новите бизнес модели, а зелените политики променят икономическата конюнктура. „Зеленият преход предлага значителни възможности за Западните Балкани – включително по-тясна интеграция в европейските вериги за създаване на стойност и достъп до значителни ресурси на ЕС“, каза заместник-министър Събев. И подчерта, че значението на Зеления дневен ред за региона е в пълно съответствие с водещите усилия на ЕС в борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и отключването на икономическия потенциал на зелената, нисковъглеродна и кръгова икономика в региона.

„Селското стопанство е изключително важен сектор за икономиката в световен мащаб и стратегическото му значение непрекъснато нараства. Живеем във време, наситено с редица глобални кризи, които оказват пряко влияние върху земеделския сектор. Всички те излагат продоволствената сигурност на риск, като прекъсват веригата на доставки и повишават значително цените“, каза заместник-министърът. Като акцентира върху това, че съвременният земеделски отрасъл е мултидисциплинарен и изисква действия за постигане на растеж, компенсиране на кризите и предотвратяване на последиците от тях. „Днес, повече от всякога, трябва да се стремим към устойчивост на сектора, спазвайки баланса между неговите социални, икономически и екологични аспекти“, категоричен бе Георги Събев. 

Българският заместник-министър поясни, че освен гореспоменатите фактори   трябва да се съсредоточим върху устойчивите хранителни системи, безопасността на храните и сигурността на прехраната, предвид нарастващите цени на суровините и енергията. „Всичко това формира трите аспекта за постигането на устойчивост – екологичен, икономически и социален“, уточни Събев. 

В заключение заместник-министърът поясни, че за да се използват възможностите за укрепване на сътрудничество между държавните институции на всички страни, е необходимо да засилим диалога и да разширим контактите между представителите на бизнеса. „България е готова да сподели своя опит, натрупан в предприсъединителния период и да подкрепи усилията на страните от региона“, обобщи заместник-министър Георги Събев.

В рамките на посещението си заместник-министър Събев разговоря с министъра на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за възможностите за съвместна защита на храни с традиционно специфичен характер за двете държави. „Такъв продукт може да бъде например айварът, за който има писмени доказателства и у нас и в Северна Македония. Такива защити по европейските схеми за качество вече са направени от няколко страни с общи граници и продукти като Словакия и Чехия, Полша и Литва, както и Хърватия и Словения” поясни пред своя колега заместник-министър Събев.

Сподели в: