Върни се горе

Диалогът с бранша е необходим и полезен, за да обсъждаме заедно отговорностите като политики, приложими за развитието на сектор „Биологично производство“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев, по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по  биологично производство. Това бе първото заседание за тази година и имаше за цел да се обсъдят правилата за прилагане на основните нормативни изисквания към биологичните производители. „Ръководството на министерството има ново отношение и нов подход за утвърждаване дейността на биологичните производители и разширяване на нейния обхват. Търсим инструменти за създаване на оптимални възможности за възходящ тренд на развитие на сектора“, допълни заместник-министър Събев.

На срещата бе представена информация за извършените годишни надзорни проверки на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз през 2022 г. В рамките на заседанието бяха разгледани и подадени заявления за промяна на данни и извършване на корекции в  регистъра на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.

Участниците в Съвета бяха запознати с начина за въвеждане на информация в Електронния регистър и оторизирането на плащания на бенефициери по Мярка 11 Биологично производство. Обсъден бе етапът на приемане на Национален план за развитие на биологичното производство 2030 г. Коментирани бяха и текстове по проект за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2018г., свързани със сертифициране на търговци, предлагащи непакетирана био продукция.

Представилите на бранша поставиха въпроси и изразиха становища по дискутираните теми, а от своя страна заместник-министър Събев обеща, че те ще бъдат разгледани детайлно и ще бъдат взети предвид.

Сподели в: