Върни се горе

Възможността българското розово масло да получи защита и реализация на пазарите в Австралия и Нова Зеландия е важен елемент от разгръщане на отрасъла. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на среща с Джон Кларк, директор на дирекция „Международни отношения“ в Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия. Той отговаря за раздел „Земеделие“ в търговските споразумения с трети страни на Европейския съюз.

 

Очаква се защитеното географско указания (ЗГУ) „Българско розово масло“ да получи закрила на територията на Австралия и Нова Зеландия, в рамките на споразуменията за свободна търговия между ЕС и двете страни. Предвижда се преговорите по тях да приключат в края на 2021 г. или пролетта на 2022 г.

 

Участниците подчертаха, че традиционният ни продукт следва да получи приоритетно третиране в рамките на влязлото в сила двустранно споразумение между ЕС и Китай за географските означения. В срок от четири години след влизането в сила на това споразумение, неговият обхват ще се разшири с още 175 наименования на географски означения от Европейския съюз, част от които е и ЗГУ „Българско розово масло“.

 

В контекста на разговора за споразумението с Нова Зеландия, заместник-министър Събев постави въпроса за родното агнешко и овче месо, които следва да бъдат защитени от новозеландския внос. Беше изтъкнато, че предвижданата допълнителна квота за безмитен внос на  този продукт ще накърни конкурентоспособността на българското овцевъдство. Освен това, то допълнително ще влоши производствената дейност и икономическите резултати, постигнати с огромни усилия от страна на овцевъдите ни в последните години.

 

Беше обсъден и ходът на преговорите между ЕК и Индия за споразумение за свободна търговия между двете страни. Заместник-министър Събев изтъкна желанието на България наши регистрирани географски означения да получат закрила в тази страна, чиито пазар има огромен потенциал за разширяване.

Сподели в: