Върни се горе

Най-ефективният начин за намаляване на емисиите на метана при млечните крави включва подобряване на здравето и плодовитостта на стадата, което може да бъде постигнато с правилен подход при храненето на животните, въвеждане на иновативни методи и ново поколение фуражни добавки. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков по време на видеоконферентна среща, домакинствана от специалния пратеник на САЩ по въпросите на климата Джон Кери и заместник-председателя на ЕК Франс Тимерманс на тема „Глобален ангажимент за метана“.

Доц. Неделков подчерта важността от прилагането на модерни технологии и практики в земеделието, които имат потенциал да редуцират емисиите от метан, отделящи се при производството. „Те са насочени главно към подобряване на храненето при животните, управление на стадното здраве, както и нови методи за съхранение и оползотворяване на торовите маси (производството на биогаз), както и селекция на стадата“, допълни още Крум Неделков.

Аграрният заместник-министър очерта основните приоритети за намаляване и оптимизиране на емисиите от селското стопанство, свързани с метана, заложени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.: намаляване на емисиите на метан от биологичната ферментация в животновъдството; подобряване управлението на оборския тор и подобряване на управлението на оризовите полета и технологиите за производство на ориз.  „България подкрепя целите на проекта „Глобален ангажимент за метана“ и ще съдейства за по-нататъшното му развитие и успешно осъществяване“, отбеляза още доц. Неделков.

Заместник-министър Неделков е участвал в три мащабни научни изследвания за намаляване на метановите емисии при високопродуктивни млечни крави, резултатите от които са публикувани в престижни световни издания.

Сподели в: