Върни се горе

Нужни са общи решения и действия за справяне с епизоотичните предизвикателства. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на Втория международен ветеринарномедицински конгрес, който се организира съвместно от Българския ветеринарен съюз и Ветеринарна камара на Република Северна Македония.

По думите на доц. Неделков през последните години страните от Европейския съюз и особено България като външна граница са изправени пред няколко сериозни епизоотични предизвикателства, като епизоотията от заболяването Син език, Заразният нодуларен дерматит, Високопатогенната инфлуенца по птиците, Чумата по дребните преживни животни и Африканската чума по свинете. „В същото време нараства опасността от разпространението на територията на страната на заболяването Западнонилска треска, което продължава да се разпространява в съседните на България страни“, посочи още той. И подчерта, че всичко това доказва необходимостта от съвместна работа за преодоляване на проблемите.

„Необходим е общ подход и съвместни действия в унисон с подхода „Едно здраве“ за постигане на по-добри резултати в общественото здраве“, коментира заместник-министърът. Той припомни, че през март 2020 г. Световната организация за здравеопазване на животните и Световната ветеринарна асоциация направиха съвместно изявление във връзка с извършването на ветеринарномедицинските дейности по време на пандемията от COVID-19. Доц. Неделков уточни, че двете организации обърнаха внимание на ролята и отговорностите на ветеринарната професия в полза на общественото здраве, които са от ключово значение за осигуряване на непрекъснатост на безопасността на храните, предотвратяване на заболявания и управление на извънредните обстоятелства.

В заключение земеделският заместник-министър изказа благодарност към всички ветеринарни лекари, че спазват стриктно задълженията си и по този начин гарантират безопасността на животните и хората и пожела успех на форума.

Сподели в: