Върни се горе

Сред стратегическите цели на Министерството на земеделието е стабилното развитие на хранителния сектор. Провеждаме политики, които са насочени към подобряване на качеството и безопасността на предлаганите храни в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков, по време на отбелязването на Деня на хранително-вкусовата промишленост и Деветнадесета национална научно-практическа конференция „Хранителната индустрия в България – настояще и бъдеще“. По думите му събитието е важно за представителите на бизнеса и специалистите, които работят в посока модернизиране на сектора и внедряването на иновациите. 
Аграрният заместник-министър подчерта, че Министерството на земеделието изцяло подкрепя опазването на традиционните вкусове и развитието на новите технологии в сектора, както и стремежа на пазарните предприемачи да въвеждат стандарти за качество и безопасност. „Качествената храна гарантира здравето на потребителите, които виждаме, че са все по-информирани и взискателни“, допълни още доц. Неделков.
В заключение заместник-министърът изтъкна, че темите актуални за обществото са бъдещето на храната и производствените технологии, качеството и безопасността, както програмите и проектите в помощ на бизнеса, така и партньорството между науката и промишлеността. „Тези въпроси са особено важни в контекста на климатичните промени, които наблюдаваме и данните за ръста на световното население, както и конфликтите, извели на дневен ред темата за продоволствената сигурност и веригите за предлагането на храни“, категоричен бе заместник-министър Неделков.

Сподели в: