Върни се горе

Амбицията ни е бюджетът на интервенцията за „Хуманно отношение към животните“, която ще се прилага в рамките на Стратегическия план да бъде увеличен в следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков на видеоконферентна работна среща с представители на животновъдните организации у нас.  По време на нея бяха обсъдени основно предложенията на браншовите организации за прилагането на интервенцията в новия програмен период.

Заместник-министър Неделков уточни, че на този етап не може да се посочи точно с колко ще бъдат увеличени средствата за подпомагане по нея. Той каза още, че към момента се работи по включване на нови направления в обхвата на интервенцията, в рамките на които стопаните доброволно ще поемат ангажименти и ще прилагат практики, които надхвърлят задължителните изисквания и стандарти по европейското и национално законодателство.

По време на срещата бяха коментирани включените като допустими за подпомагане разходи за модернизация на животновъдните обекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ в рамките на текущия прием. Беше обсъдена и Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В срещата участие взе и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев.

Сподели в: