Върни се горе

Аграрният сектор се нуждае от селскостопанските учени. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков по време на официалното отбелязване на Празника на земеделската наука, организирано от Селскостопанската академия (ССА). 

„Благодарение на учените и институтите от системата на ССА се съхранява и развива растителния и животинския генофонд в България“,  подчерта доц. Неделков. Той допълни, че е важен приносът им в създаването нови български сортове, които са не само в подкрепа на отрасъла, но и подпомагат устойчивото управление на природните ресурси и безопасността на храните.

Аграрният заместник-министър посочи още, че именно чрез родната аграрна наука през годините се развива производството на традиционни и знакови култури за страната, като бобови и фуражни, маслодайна роза и лавандула, твърда пшеница памук и тютюн. И коментира, че затова българските сортове плодове и зеленчуци са предпочитани от потребителите, както и че расте интересът на други държави към създадените в Академията сортове.

„Министерството на земеделието подкрепя устойчивото развитие на агросектора, засилването на конкурентоспособността на производителите и въвеждането на устойчиви практики за противодействие на климатичните премени“, акцентира доц. Неделков. Според него за това голяма роля има аграрната наука, защото дейностите й решават важни въпроси като осигуряването на продоволствената сигурност и опазването на околната среда.

Аграрният заместник-министър посочи, че Селскостопанската академия се развива като интелектуален център на българското земеделие и тепърва ще се засилва ролята й в процесите на модернизация и дигитализация на земеделието.

В рамките на честванията по повод Празника на земеделската наука бе организирано и изложение „Даровете на природата“, в което институти от цялата страна показаха свои нови разработки и традиционни продукти.

Сподели в: