Върни се горе

„Предстои прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. и целта е да кандидатстват възможно най-много общини“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

На срещата представителите на Министерството на земеделието, на Управляващият орган на ПРСР и на местната власт обсъдиха ефективното планиране на предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 7.2, която е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

„Планираме да отворим подмярката с четири процедури за  водоснабдяване, пътища, улици и тротоари и възобновяеми енергийни източници“, съобщи Момчил Неков. Той подчерта, че до 2025 г. всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени. По думите му бюджетът от всички обявени приеми за една община поотделно не трябва да надхвърля 10 млн. евро.

„Мярката е от ключово значение за общините от селските райони на страната“, заявиха представителите на местната власт.

 

Сподели в: