Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов присъства на откриването на деветия годишен преглед на ловни трофеи от благороден елен, добити на територията на Северноцентрално държавно предприятие. Той каза, че събитието е място, на което се срещат представителите на държавните институции, отговорни за стопанисването на дивечовите популации, контролните органи и бранша.

Заместник-министърът посочи още, че отговорността за устойчивото управление не само на дивеча, но и на екосистемите като цяло е ангажимент както на институциите, така и на ловците. Според него прегледите на трофеи са полезни не само за сплотяване на гилдията, но и за търсене на  най-добрите решения за развитие на ловното стопанство у нас.

Събитието се проведе на територията на ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, където бяха представени 76 експоната. Те представляват приблизително половината от трофеите от цялата страна, като около 80% от тях са отличени с медали. Посетителите имаха възможност да видят и 3-те най-добри трофея от вида, отстреляни през сезона в България.

В района на Северноцентрално държавно предприятие е една от най-добрите популации на благороден елен. През 2021 година ловен трофей от благороден елен, добит на територията на ловно стопанство „Воден- Ири Хисар“, донася един от трите златни медала за годината. Трофеите са оценени по световния стандарт CIC с 258.88 точки.

Сподели в: