Върни се горе

Работна група обсъжда възможност за разширяване на нови зони, които да са под защита от градушки, за да бъдат предпазени възможно най-много стопанства и площи от потенциални рискове. Това каза заместник-министрът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на дискусионния форум "Справедлив ли е зеленият преход към работещите в сектор Земеделие. Синдикатите настояват: Мисли зелено - действай умно - Хората го заслужават!", организиран от Федерацията на независимите синдикати в земеделието. Припомняме, че след извършен анализ от Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, по искане на настоящото ръководство на МЗХ, стартира процедура по изграждането на 24 нови ракетни площадки за уплътняване на противоградовата защита в страната, както и в райони, в които досега не са попадали в обхвата на защита.  Заместник-министърът допълни, че предстои работната група да изготви анализ, като целта е да се планират дейностите и да се търсят възожности за осигуряване на бюджетен ресурс за изпълнението им. 
 „Климатичните предизвикателства не могат да се покрият на 100%, но Министерството на земеделието и храните полага усилия за превантивни дейности“, каза още заместник-министърът.
По отношение на Зелената сделка заместник-министър Капитанов коментира, че изискванията, които бяха заложени през миналата година за спазване на екологичните стандарти и поддържане на земята в добро техническо състояние, утежняват земеделските стопани. Той припомни, че предстои анализ и нов дебат за Общата селскостопанска политика.
Заместник-министър Капитанов добави, че има заложени стимули за подпомагане на заетите в сектора и даване възможност на млади земеделски стопани да кандидатстват по различни интервенции. „Темата за осигуряване на трудовата сила в земеделието и задържането на младите хора в него е едно от основните предизвикателства в сектора“, каза още той.

Сподели в: