Върни се горе

Близо шест пъти са  се увеличили площите със зеленчуци в Област Плевен в периода 2014-2019 г.  Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Плевен. Тя е част от информационната кампания на МЗм за директни плащания 2020 г. Той подчерта, че това е над 9% от общите площи със зеленчуци в страната. "Това развитие се благоприятства от предоставяната подкрепа в сектора. При площите с технически култури се отчита ръст от три пъти", каза още д-р Янко Иванов.

По думите му, през 2019 г. обработваемата земя в област Плевен нараства с около 1% спрямо 2014 г., заемайки 90,4% от използваната земеделска площ в областта.

Заместник-министърът на земеделието изтъкна, че Плевенска област е сред водещите в страната по производство на зърнени и маслодайни култури (основно пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и ечемик). "През 2019 г. тук са съсредоточени около 10% от общите площи със зърнени култури в страната и близо 9% от тези с маслодайни култури", допълни Янко Иванов.

Той отбеляза, че в животновъдния сектор също са налице положителни тенденции. През 2018 г. броят на отглежданите свине и биволи в областта нараства близо два пъти спрямо 2014 г., на птиците с 68%, на пчелните семейства с 44%, а на овцете  с 9%.  

"През последните няколко години се наблюдава увеличение на броя на повечето категории животни в областта, заявени за подпомагане по схемите за директна подкрепа. През 2018 г. тук са заявени над четири пъти повече биволи за подпомагане спрямо 2014 г. При заявените овце и кози увеличението за периода е с близо 30%, допълни още Иванов.

Пред над 200 земеделски производители от Област Плевен заместник-министър Иванов изтъкна, че за периода 2014-2019 г.  в областта са усвоени 745,1 млн. лв. финансова подкрепа с европейски и национални средства. Това от своя страна  представлява близо 5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

По време на срещата стопаните бяха запознати с предстоящите приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. Експертите на МЗм ги запознаха и с новите моменти в тазгодишната кампания по директни плащания. Те напомниха, че от настоящата година  периодът на задържане на полето на междинните култури за целите на изпълнение на изискванията за екологично насочени площи ще бъде от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване. Досега прилаганият период беше от 1 октомври до 1 декември.

Стопаните се информираха и за новостите в сектор "Животновъдство", които засягат индустриалните и фамилни ферми.
 

Сподели в: