Върни се горе

Към момента няма недостиг на дървесина на българския пазар. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев по време на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите, на което се състоя изслушване относно състоянието на българските гори. Той представи дейността на шестте държавни горски предприятия, като подчерта, че те изпълняват както търговски, така и социални функции. „30 % от дървата за огрев за населението се добивът от предприятията. По този начин цените на дървесината за населението са възможно най-ниски“, каза заместник-министърът. Той посочи, че  около 180 000 домакинства използват услугите на държавните горски предприятия. „През 2021 г. са добити 4 640 000 куб. м. , през 2022 г. - 4 899 000 куб. м, а през 2023 г. са добити 3 974 000 куб. м дървесина. Изпълнението на финансовите планове на горските предприятия е 98% за 2021 г., 105%  за 2022 г. и 86% за 2023 г.“, допълни заместник-министър Тошев. Той отбеляза още, че държавните предприятия имат сключени дългосрочни договори за продажба на дървесина за общо 400 070 кубични метра.

Заместник-министърът отбеляза, че в годините от създаването на горските предприятия, с малки изключения, са добивани повече от 7-8 млн. кубични метра дървесина. Средногодишно това е между 4 и 5 милиона куб. м. дървесина, включително и дървата за огрев. 

Зам.-министър Тошев допълни, че държавните горски предприятия имат и важни публични функции. Сред тях са опазването на горските територии, защита от болести и вредители по горите, строителство и поддръжка на горски пътища, стопанисване и опазване на дивеча като национално богатство, превенция срещу горските пожари. „Всичките тези публични функции държавните горски предприятия ги извършват, без да използват държавен публичен ресурс. Чрез търговската си дейност те използват част от средствата, които имат като печалба, за да ги реинвестират в тези функции,“, поясни още той.

Сподели в: