Върни се горе

„Искаме заедно да работим  за това дървата от гората да достигнат до местното население. За да гарантираме по-голямо спокойствие у хората, започна и разкриване на държавни складове. Снабдяването трябва да се прави отсега, то да е ритмично, за да се задоволяват нуждите“. Това заяви  заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов на работна среща с представители на държавните горски и ловни стопанства, браншови организации и бизнеса в Благоевград. В дискусията участваха още инж. Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие, Кирил Стоев, областен управител на Перник и Любомир Терзийски, заместник-областен управител на Кюстендил.

Земеделският заместник-министър коментира, че това е първата подобна среща и такива ще се проведат в цялата страна. „Искаме да сме наясно каква е актуалната ситуация в държавните предприятия и ще сътрудничим за решаването на всеки възникнал проблем“, уточни той.

„Апелирам да се изготвят писма към кметовете и да се провеждат срещи, за да се организира снабдяването“, посочи инж. Чамбов. Той поясни, че се получават сигнали за спекулации със списъците за отпускане на дърва, които изготвят местните власти, като в тях се включват хора, които от години не живеят в страната, а дървесината се продава на дървопреработващи предприятия. „Това е незаконно и няма да бъде толерирано, а контролът ще е безкомпромисен. Реални хора, реални обеми, достигащи до хората“, подчерта заместник-министърът. Той заяви, че ако бъдат установени нарушения, ще бъдат налагани санкции.

Ресорният заместник-министър поясни, че местното население и предприятията не трябва да се конкурират, а дървесина трябва да има за всички. Работим така, че да не остане недобита дървесина, информира той.

Относно работата на Югозападно държавно предприятие, инж. Чамбов разясни, че в момента дружеството добива повече дървесина от миналата година и няма да бъде допуснато добиването на по-малко суровина от планираното.

„В област Перник най-голям проблем е липсата на склад, който да гарантира сигурност на хората“, обясни Кирил Стоев. Той уточни, че немалка част от населението се отоплява на дърва и допълни, че ще съдейства за преодоляването на трудностите.

Относно област Кюстендил, г-н Терзийския посочи, че дърва за областта има и населението ще е подсигурено.

Представителите на бизнеса обясниха, че те очакват през есента да има засилено търсене, като ръст се очаква заради повишаване на цената на основните енергоносители. Земеделският заместник-министър допълни, че и прогнозите на министерството са такива, затова трябва и своевременна подготовка и организация. По думите му ситуацията на пазара е напрегната, както заради цените, така и заради ситуацията в Украйна, което тласка и хората, и предприятията към повишено търсене и ползване на дървесина.

Тема на разговорите бяха и електроните търгове, като от някои представителите на бизнеса беше изразено мнение, че по този начин изкуствено се завишават стойностите. „Не целим увеличение на цените, но провеждането на електронни търгове ще продължи като най-прозрачния начин за продажба на дървесина“, каза инж. Чамбов.

Браншът повдигна въпроси и за нормативната база, регулираща дейността на сектора,  както и за изпълнението на преходните обекти за ползване на дървесина.

„Предстои провеждането на Национален съвет по горите, съобщи заместник-министър Чамбов“. Той уточни, че на него ще бъде представен за обсъждане пакет от мерки за подобряване на работата в горския сектор, като част от тях са насочени към повишаване на прозрачността и публичността на процедурите за ползване на дървесина.

По време на работната визита в Благоевград заместник-министър Чамбов посети и обособен от Държавно горско стопанство Благоевград склад за продажба на дърва за огрев за населението.

Сподели в: