Върни се горе

„Ще работим така че горският сектор да върви напред. Не искаме да има сътресения“. Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов пред представители на неправителствени организации. Той проведе работни срещи с членове на Асоциацията на преработвателите на дървесина в България и с представители на БУЛПРОФОР. По думите му трябва заедно да търсим най-добрия начин за стопанисване на горите.

По информация на преработвателите в момента запасите със суровина са малки и това ги поставя пред реална ситуация за преустановяване на производството поради липса на дървесина. Инж. Чамбов ги увери, че ресурсът в страната е достатъчен да подсигури дървопреработвателната промишленост, при запазване на съществуващите мощности, изцяло с местна суровина. Очакванията на бизнеса в ситуацията на недостига на суровина е държавата да бъде в активна позиция и да разпредели ресурса от държавните гори, което ще позволи прогнозируемност и ритмичност на доставките. „Ще търсим баланс между всички преработватели, има място за работа за всички“, посочи заместник-министърът. В разговорите бе поставен въпросът за осъществяване на продажби на дървесина за производствени нужди в мярка тон или пространствен кубичен метър, с което ще се минимализират спекулативните и субективни преизчисления при превръщането на дървесината в плътен кубичен метър.

По време на срещите бяха обсъдени и възможностите за нормативни промени. Заместник-министър Чамбов информира, че има възможност за подобни изменения и уточни, че в момента се работи по промяна на Наредба №18/2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Представителите от бизнеса считат, че е необходимо изготвяне на задълбочен анализ за развитието на държавния горски сектор през последните десет години, както и на горите като цяло. Сред обсъжданите теми бе и квалификация на кадрите и необходимостта да бъдат разработени обучителни програми и цялостна визия за обучение както на служителите, така и на работниците чрез откриване на национален център за повишаване квалификацията на кадрите. В заключение те изразиха увереност, че въведения със Закона за горите Национален съвет за горите скоро ще възобнови своята работа и ще бъде в полза за ръководството на министерството, за което те изразяват своята ангажираност и подкрепа заявената реформа в горите да бъде реализирана на практика.

Сподели в: