Върни се горе

 „Темата, свързана с горската биомаса, за енергийни нужди е много актуална и интересна на фона на осигуряването на енергийната сигурност на Европа, която изисква максимална диверсификация на източниците на енергия. Дървесната биомаса е един от възможните алтернативни източници, а за България тя е един от най-важните източници на топлоенергия за населението.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов в конференция на тема „Биомаса и справедлив енергиен преход“, организирана от WWF България.

Инж. Чамбов информира, че в страната се потребяват средногодишно около 2,8 – 3,0 млн. куб. м дърва за огрев. По думите му това ги прави един от основните възобновяеми енергийни източници и са от решително значение за осигуряване на енергийната сигурност на местното население. „Те са местна суровина, която осигурява независимост на доставките за населението“, посочи още той и коментира, че дървесната биомаса е енергиен източник с нулев въглероден отпечатък.

„Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието разработи и прие Национален план за действие за енергия от горска биомаса за периода 2018-2027 г. Това ни позволи да отчетем силните и слабите страни при използването на биомаса у нас“, информира ресорният заместник-министър. Той уточни още, че чрез него са определени визия и мисия за това какво искаме да постигнем по отношение на устойчивото ползване на дървесна биомаса за енергия. „Целта на този план е да разработи една координирана политика за ползване на този ресурс, като в него са включени 6 приоритета“, разясни инж. Чамбов. Първият e свързан с устойчиво производство на биомаса като източник на енергия, вторият е насочен към ефективното производство на енергия от биомаса, третият е свързан с декарбонизацията на сградния фонд и съдържа две мерки. Едната е за преминаване от индивидуални към групови системи за отопление, а другата от фосилни горива към възобновяеми. Други три приоритета са свързани с политики, с обучения, с повишаване на знанията на обществото, популяризиране.

Заместник-министърът посочи още, че употребата на дървесна биомаса е със сериозни традиции у нас. Той поясни, че се надяваме в кратки срокове държавата и ЕС да намерят възможности в държавите членки да има чисти и сигурни енергийни източници, които са местни и възобновяеми, така че да можем да използваме дървесината като суровина за други цели, а не основно за отопление. „Усилията на Министерство на земеделието като най-голям собственик на гори в държавата и като контролен орган, са насочени именно в тази посока“, заключи инж. Чамбов.  

Сподели в: