Върни се горе

Цялостната Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за новия програмен период 2023-2027г. обсъди заместник министърът на земеделието Стефан Бурджев по време на посещението си в област Габрово. Там той се срещна със земеделски стопани, с които обсъдиха и въпроси, свързани с подпомагането на сектор „Земеделие“.

„Тази среща показва скъсяване на дистанцията между Министерство на земеделието, Областната служба "Земеделие" и земеделските стопани от Габровска област, в името на общата ни цел да се постигне по-интензивно развитие на сектора“, заяви аграрният заместник-министър.

От своя страна, земеделските стопани заявиха, че са получили средствата по Ковид мярката, ангажимент, който Министерство на земеделието бе поел към тях.

На срещата, организирана по инициатива на директора на Областната служба "Земеделие" Даниел Бурмов присъстваха и директорът на Дирекция "Директни плащания" Аделина Стоянова, и директор Дирекция "Държавни помощи и регулация" Дора Ненова на Министерство на земеделието, главният секретар на Фонд "Земеделие" Ивайло Арбов и съпредседателят на СНЦ "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация" Симеон Караколев“.

В заключение заместник - министър Стефан Бурджев заяви, че за него тази среща е била изключително полезна и благодарение на нея се е запознал с още важни детайли за силните и слабите страни в отрасъла. „Ръководството на Министерство на земеделието продължава да поддържа пряк диалог с бранша и да търси начини за решаването на поставените въпроси.“

Сподели в: