Върни се горе

„Работим в интерес на бранша, с цел преодоляване на актуалните проблеми и предизвикателства в сектор "Рибарство".  Това заяви заместник-министър Стефан Бурджев по време на дискусия, организирана от Сдружение "Черноморски изгрев" на тема: "Бъдещето на морския риболов и перспективи за риболовния сектор на България", която се проведе в гр. Варна.

       На срещата беше представена информация за състоянието, научните препоръки и перспективите за управление на приоритетните видове в Черно море - цаца, сафрид, хамсия, калкан, черноморска бодлива акула, барбуня, рапан и маджид.

      Обсъдени бяха предизвикателствата пред сектора и възможните начини за справяне с тях основните трудности, с които се сблъсква сектора и възможни начини за справяне с тях.

     Акцент беше поставен върху полученото от Европейската комисия (ЕК) одобрение за прилагане на нов пакет от компенсаторни мерки, които да подпомогнат сектора да преодолее понесените икономически загуби вследствие на настъпилите кризи.

      Представени бяха и основните приоритети, планираните мерки и перспективите за риболовния сектор през новия програмен период.

Сподели в: