Върни се горе

„Нужни са решения, които ефикасно да подпомогнат всички работещи в сектор „Рибарство”. Това каза заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев по време на среща между управляващия орган на Програмата за Морско дело и рибарство и Главна дирекция Морско дело и рибарство към Европейската комисия.

Аграрният заместник-министър подчерта, че трябва да се търси решение, което да е ефикасно да се подпомогнат всички работещи в трите сектора – риболов, аквакултури и преработка, и да се вземе под внимание спецификата на риболова в Черно море с неговата сезонност и сегменти.

На срещата, на която присъства директор на дирекция „Политика по рибарство в Средиземно и Черно море“ към Европейската комисия Лена Андерсон Пенк и нейния екип, Стефан Бурджев уточни, че проблемите оказващи влияние върху сектора са борбата с пандемията, която все още продължава, Световната икономическа и енергийна криза, както и усложнената обстановка в Украйна.

„Относно тези фактори е наложително предприемането на спешни мерки, които да смекчат негативното въздействие на посочените по-горе процеси върху рибарството – риболов, аквакултури и преработка.“, допълни аграрният заместник-министър. „По този начин на държавите-членки ще се даде възможност за бързо изменение на оперативните програми и предоставяне на навременна помощ на сектор „Рибарство“, обобщи заместник-министър Бурджев.

В рамките на дискусията бе коментирана бъдещата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г.

Сподели в: