Върни се горе

„Министерство на земеделието полага максимални усилия за подпомагане на сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на срещата си със земеделски производители и животновъди в рамките на посещението си в област Хасково. Аграрният заместник-министър подчерта, че изпълнителната власт е доказала че земеделието е приоритет. Той заяви, че доказателство за това е  увеличението от 180 млн. лв.  на общия бюджет на Министерство на земеделието за подпомагане на сектора става общо 450 млн. лв. „За пръв път през новия период и националното съфинансиране за развитие на селските райони  ще бъде увеличено от 15% на 60%. Това единствено показва, че ръководството на Министерство на земеделието полага максимални усилия за подпомагане на секторът“. Категоричен бе заместник-министър Стефан Бурджев.

На срещата той обсъди със земеделските стопани и актуалното състояние, трудностите пред, които са изправени земеделските производители и животновъди. Аграрният заместник-министър Стефан Бурджев обсъди с тях въпроси свързани с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и въпроси за подпомагането на секторите „Лозарство“ и  „Животновъдство“.  Бяха обсъдени и въпроси свързани със споразуменията за ползване на земеделските земи и забавяне изпращането на уведомителните писма от Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ).

В заключение аграрният заместник-министър благодари за проявения от участниците в работната среща интерес и ги увери, че Министерство на земеделието ще продължава да бъде в постоянен и пряк диалог с тях.

Сподели в: