Върни се горе

„Независимо от трудностите България остава лидер по отношение на трофейните качества на дивеча“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, който откри 26-то издание на Международната изложба „Природа, лов, риболов” и специализираната изложба „Цветна пролет 2022”.

„Нашият едър дивеч има изключително добри генетични заложби, гарантиращи чудесни трофеи с високи оценки според световните стандарти“, подчерта заместник-министърът.

Той посочи, че през годините форумът „Природа, лов, риболов” дава възможност на специалистите в горското, ловното и рибното стопанство от държавния, общинския и частния сектор да дискутират наболелите проблеми, да обменят мнения и идеи, да споделят добри практики.

„Неслучайно това събитие се провежда със съдействието на отговорните фактори за реализиране на държавната политика в тези области: Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия, Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, допълни още заместник-министърът.

„Днес, след двете тежки години на Ковид пандемията, засегнали дълбоко всички сфери от националния живот, можем да посочим, че въпреки кризата с 10% са се увеличили българските и чуждестранни ловци, ловували по линия на организирания ловен туризъм у нас през 2021 година. Приходите за 2021 г. възлизат на близо 5 700 000 лв.“, заяви Стефан Бурджев.

Той информира и за анализа, съставен през 2021 г., който показва, че във всички ловностопански райони са се формирали стабилни дивечови популации. „При едрия дивеч се очертава позитивна тенденция към количествен растеж. Изключението за изминалата година засяга единствено популацията на дивата свиня. Както е известно, трябваше да се справим с пика и последиците от Африканската чума“, припомни Бурджев. Той благодари на българските учени и специалистите в горското и ловното стопанство, които полагат всички усилия, за да се справят с този тежък проблем.

Аграрният заместник-министър заяви, че водещата позиция на страната ни се затвърждава и от новите национални рекорди в Държавно ловно стопанство Тервел – елен-лопатар и сръндак, както и в ДЛС Дунав – Русе и ДЛС Воден-Ири Хисар - четирите капитални трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки по CIC.

Заместник-министър Стефан Бурджев коментира и сериозния проблем с бракониерството. „Служители на Изпълнителна агенция по горите съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи регулярно извършваха проверки по време на ловния сезон през 2021 г. Строго се следеше и за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и на Правилника за неговото прилагане. Така за изминалия ловен сезон - периода 14 август 2021 г. – 28 февруари 2022 г. - бяха извършени 55 000 проверки на територията на цялата страна“, заяви той.

Бурджев подчерта, че проверките, които са направени и ще продължават съвместно с всички заинтересовани страни, в т.ч. с представителите на ловните сдружения и неправителствени организации, ще продължат през настоящия ловен сезон. „Ще акцентираме и върху спазването на противопожарните мерки, включително паленето на стърнища“, допълни още той.

Заместник-министърът на земеделието приветства и провеждането на традиционните събития за деца. Той благодари на всички български учени, специалисти и експерти в горското, ловното и риболовното стопанство, които неуморно отдават сили и енергия, за да запазят и развият природните богатства на страната.

„Пожелавам успех на форума „Природа, лов, риболов”, който утвърждава една благородна и общественополезна кауза за популяризиране на българската природа“, допълни заместник-министърът.

Сподели в: