Върни се горе

"Стриктният контрол при производството на растения и растителни продукти гарантира качество и безопасност на произведените стоки. По този начин се осигурява стабилното им присъствие не само на европейския, но и на световния пазар". Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на честването на професионалния празник на растителнозащитника, с който се отбелязват 123 г. от началото на официалната растителна защита в България.

Растителната защита е един от най-важните и отговорни сектори в земеделието и България има много стари традиции в тази област. Растителнозащитниците се грижат за опазване на растенията и растителните продукти от вредители и следят за прилагането на превантивни мерки и методи за борба с тях. Основна цел при изпълнението на тези дейности е защитата здравето на хората и опазването на околната среда от замърсяване с пестициди.

Заместник-министърът посочи, че като част от растителнозащитната общност на Европейския съюз, пред страната ни има сериозни предизвикателства. Сред тях са поддържане на устойчива растителна защита, съобразена със законодателните норми на ЕС, както и задълженията в областта на фитосанитарната дейност за опазване на външната граница на Европейския съюз от външно-карантинни и инвазивни видове.

Сподели в: