Върни се горе

„Европейският съюз има ключова роля за постигането на продоволствена сигурност и устойчивост в хранителната верига. МЗм прилага политики, които подкрепят тази устойчивост и сигурност и обезпечават високи стандарти за безопасност на храните, в тясно сътрудничество с останалите държави-членки“. Това каза заместник-министър на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на Международна научно-практическа конференция на тема: „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“.  Той посочи, че занапред все повече ще се коментират бъдещите технологии, синтетичното производство на протеини и новите техники за размножаване на растенията, които се развиват с голяма скорост.

„Компетентните органи трябва да реагират адекватно на променящите се потребности на обществото и да разширяват своята дейност по отношение на безопасността и качеството на храните, които касаят общественото здраве“, допълни заместник-министърът.

Събитието е организирано от Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите и Нов български университет.

Още информация:

Зам.-министър Янков Иванов: България ще се бори за намаляването на хранитените отпадъци

Център за оценка на риска по хранителната верига

 

 

Сподели в: