Върни се горе

Ще продължим да работим за устойчивото управление на рибарския сектор в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев по време на Годишната среща за преглед на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2022 г., която се провежда в Брюксел. Управляващият орган представи резултатите от изпълнението на програмния период 2014-2020 г. и напредъка от предприетите действия през настоящия.

На форума стана ясно, че по четирите процедури по ПМДР 2014-2020 за предоставяне на компенсации за последствията от войната в Украйна са одобрени 144 проектни предложения и се сключват договори на стойност общо 3 млн. евро. Първите сключени договори вече са подали искания за плащане и предстои изплащане на първите компенсации, съобщи заместник-министърът. Той обяви, че преди края на годината ще се обяви прием и за предоставяне на компенсации за последствията от войната в Украйна и за 2023 г. Планираният бюджет е в размер на 12,3 млн. лв. Приемите ще продължат 90 дни и следва бърза оценка и разплащане. 

Анализирахме областите, които се нуждаят от подобрение и положихме всички усилия за изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. С опита, който имаме от предходните два програмни периода, ние работим за по-успешното изпълнение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027., обясни заместник-министър Стратев.

Той изрази благодарност за подкрепата от страна на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК за оказаната помощ на българския управляващ орган по двете програми (Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 2021-2027, и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2014-2020).

Сподели в: