Върни се горе

Заместник-министър Вергиния Кръстева представи пред земеделски производители концепцията на Министерство на земеделието храните и горите и ДФ „Земеделие“ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия, който да служи за обезщетяване.  „Този взаимно спомагателен компенсационен фонд ще е напълно доброволен за земеделските производители. Средствата в него ще са доброволни вноски от страна на земеделските стопани, средства от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, които автоматично ще бъдат налети в капитала на фонда. Последният финансов елемент ще са средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по мярка „Управление на риска“, заяви Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в град Добрич.  Обсъжда  се диференцирано заплащане за зърнени култури и за плодове и зеленчуци, уточни още заместник-министърът. Тя посочи, че през пролетта предстои пускането в експлоатация на седмия радар, който е разположен в района около Шумен.

„За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Добрич  са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 927,1 млн. лв., което представлява над 6% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.“, заяви Кръстева. Тази финансова подкрепа представлява ежегодните директни плащания, схемите за преходна национална помощ, компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони и схемите по държавните помощи.

Заместник-министър Кръстева заяви, че към 2019 г. обработваемата земя в областта заема над  90% от използваната земеделска площ, преобладаващо заета със зърнени и маслодайни култури. Традиционно, най-силно застъпени са пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата. През 2019 г. в Добричко се обработват над 11% от всички площи със зърнени култури и 8% от тези с маслодайни култури в страната, като площите със зърнени култури нарастват с над 7% в сравнение с 2014 г.

По думите й, през периода 2014 – 2019 г. в областта се засилва интересът към отглеждането на технически култури - площите нарастват седем пъти, заемайки 16% от общите за страната. Увеличение в рамките на периода е налице и при площите със зеленчуци - близо два пъти и трайни насаждения - с 15%, за което допринася предоставяната подкрепа в сектора.

За кампания 2018 г. в областта са заявени за подпомагане по СЕПП пет пъти повече площи с лавандула в сравнение с 2014 г., като в Добричко се намират близо 40% от всички заявени площи с тази култура за страната, стана ясно още по време на срещата.

Област Добрич е водеща по брой на отглежданите пчелни семейства в страната. През 2018 г. броят на пчелните семейства нараства с 44% спрямо 2014 г., формирайки 8% от общия за страната, изтъкна още Кръстева.

Пред над 150 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 

Сподели в: