Върни се горе

Единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните ще гарантира равнопоставеността на всички потребители в Съюза. България приветства регламентирането като нелоялна търговска практика, тогава, когато се  предлагат стоки в различни държави-членки като идентични, но със значителни различия по състав или характеристики. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения, Хърватия, Литва, Латвия, Естония и Франция, в Стара Лесна, Словакия


Във фокуса на дискусията бяха темите за двойното качество на храните и бъдещото развитие на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).


Заместник-министърът отбеляза, че Инициативата БИОИЙСТ ще допринесе значително за стимулиране на научно-изследователската дейност в областта на биоикономиката в целия регион. Ще се  увеличи и финансовото подпомагане за страните от ЦИЕ в рамките на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. „Считам, че за развитието на растежа и трансформацията на земеделския сектор е необходимо да се насърчава обменът на добри практики и трансферът на резултатите от научните изследвания към земеделските стопанства“, допълни зам.-министър Кръстева.


В рамките на събитието, министрите подписаха Обща декларация относно бъдещата роля на Инициативата БИОИЙСТ в контекста на Програмата „Хоризонт Европа“.

Сподели в: