Върни се горе

Утре, 6 юни 2024 г., заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов ще открие съвещание по стопанисване на горите на тема: „Съхнене на иглолистни бял и чер борови култури в следствие от фитопатогенни гъби“. Събитието ще се проведе на територията на Държавно горско стопанство „Хисар“.

Ще се посети общинска гора, бял и черен бор, засегната в различна степен от фитопатогенна гъба. По време на срещата учени, преподаватели, представители на неправителствени организации и експерти ще обсъдят мерки за подобряване здравословното състояние на иглолистните култури и стопанисването на създадени иглолистни култури извън естествения ареал на разпространение на иглолистните дървесни видове.

Работната среща се организира по инициатива на Министерство на земеделието и храните, Южноцентрално държавно предприятие-гр. Смолян, Изпълнителна агенция по горите и Лесозащитна станция- гр. Пловдив.

Сборен пункт за медии 10:00 часа в гр. Хисаря, паркинг пред ресторант „Извора“.

Сподели в: