Върни се горе

В Министерство на земеделието и храните днес се проведе трето заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения. Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обяви пред участниците, че днешното заседание е изключително важно за бранша и се очаква да бъдат взети решения по окончателните текстове на законопроекта на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. „Отправната точка, от която тръгнахме да правим промени, е да бъдат приоритетно подкрепени местни земеделски производители на плодове и зеленчуци, трайни насаждения, както и животновъди“, каза още министърът.

Участниците обсъдиха работния вариант на проекта в частта „Ползване на земеделските земи“, раздели „Споразумения за масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ“; Споразумения за масиви за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ“; Разпределение на пасища, мери и ливади по чл. 37и от ЗСПЗЗ“; „Провеждане на търгове за отдаване под наем или аренда на обработваеми земи от ДПФ по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ“, както и правилника за прилагането му.

Всички решения на Съвета се взеха с мнозинство от 2/3 от членовете. Участниците в заседанието се обединиха, че проблемите, които се обсъждат са изключително важни и е необходимо да се проведе следващо заседание, на което да продължи обсъждането. Следващата сесия на Консултативния съвет ще се състои на 12 февруари (понеделник) в сградата на МЗХ.

 

Сподели в: