Върни се горе

В поредната виртуална приемна в Министерство на земеделието участие взеха трима ръководители на дирекции – Ирина Лазарова, директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации”, дирекция „Поземлени отношения и комасация“- Лилия Стоянова – началник отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация”, Кирил Стоянов – началник отдел „Управление на държавните земеделски земи“ и Валентина Маринова -  началник на отдел "Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“.

Те отговориха общо на близо 15 въпроса, зададени от различни земеделци, касаещи отделни казуси.

В частта „Пазарни мерки и организации на производители“, директорът на дирекцията Ирина Лазарова обсъди със земеделците кога ще получат плащане по мярка 9., след като вече са подадени заявки за плащане и дали са минали съответните проверки.

Относно „Държавни помощи и регулации“ , директорът на дирекцията Дора Ненова отговори на въпрос, свързан с това дали е възможно свиневъдният сектор да получи увеличение с 20% на нотифицираната държавна помощ ,,Доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за 2022 г. при актуализацията на бюджета.

По темата „Поземлени отношения и комасация“- Лилия Стоянова – началник отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация”, Кирил Стоянов – началник отдел „Управление на държавните земеделски земи“ и Валентина Маринова -  началник на отдел " Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, отговориха на запитвания, свързани със закупуването или дългосрочното наемане на поземлени имоти, редът за закупуване на земя под халето, която е държавна собственост и как се процедира при ползване на земеделски земи, за които има повече от едно правно основание.

Виртуалната приемна, която министърът на земеделието д-р Иван Иванов обяви като една от крачките за прозрачност в работата на ведомството и отвореност към проблемите на българските земеделци, ще продължи да се провежда всеки месец, като информация за организирането й ще бъде публикувана на сайта на Министерство на земеделието.

Сподели в: