Върни се горе

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е свързано с подобряване на съществуващата инфраструктура, качеството на предлаганите услуги за населението и научната дейност. Тази позиция изразиха заместник-министърите на земеделието Стефан Бурджев и Иван Христанов по време на форума „Развитието на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности и предизвикателства“ в Плевен.

“Една от основните цели на  ръководството на Министерството на земеделието е преодоляването на тези различия и постигането на устойчив растеж както на Северозападния регион, така и на селските райони.”, посочи заместник-министър Бурждев. По думите му заложените интервенции в Стратегическия план целят да превърнат селските райони в по-привлекателни за бизнеса и за живеене. Той припомни, че в Стратегическия план са заложени и интервенции, чиито допустими  бенефициенти са земеделските стопани, преработватели от хранително-вкусовата промишленост, къси вериги на доставки.

Той посочи, че Плевен има потенциал да се развие като иновативен научен център в сферата на аграрните науки за Северозападния район и да се възползва от заложената в Стратегическия план подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, като тази подкрепа засилва връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез проекти с потенциал за иновации.

Заместник-министър Христанов заяви, че там може да бъде изграден образователен център, който да обедини усилията на редица образователни институции и да работи в сферата на развойната дейност. По думите му подобна инфраструктура отдавна липсва е региона, а тя ще допринесе както за напредъка на науката, така и намаляване на миграцията от района към столицата. „Технологичен парк в Плевен, съчетан с натрупване на академична общност е предпоставка за насърчаване на развойна дейности“, коментира заместник-министърът. Според него силното висше образование е предпоставка за развитие и на средното, и на основното.

„За нас е важно регионът да се развива, защото той е структуроопределящ за земеделието“, подчерта заместник-министър Христанов. Той допълни, че там има 4 института, които е добре да обединят усилията си БАН, Софийския университет и други и така синергичния ефект ще надмине индивидуалните усилия.  

Тема на дискусията бе и Стратегическия план, като заместник-министрите Бурджев и Христанов изтъкнаха, че в него освен финансирането от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за първи път се залага национално съфинансиране размер на 60%, при минимално 15% досега, което е един от най-големите проценти съфинансиране от всички страни в ЕС.

„В резултат на ползотворната и добре организирана работата на целия екип на Министерството на земеделието  Стратегическият план получи висока оценка от ЕК, която го оцени като балансиран и добре структуриран“, каза той в заключение.

Сподели в: