Върни се горе

8 544 682,19 лв. се предоставят по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“.  Това реши управителният съвет на Държавен фонд  „Земеделие“. Средствата са за заплащане на извършената дейност от регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.

Парите са  според постъпило предложение в МЗм от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев на 1 август.


Средствата се разпределят по следните направления:


-    за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
-    за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
-    за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
-    за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.


УС на фонд „Земеделие“ взе решение и да разпредели финансов ресурс за 2018 г.  в размер на 700 000 лв. по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване през зимата и пролетта на 2018 г.“ Помощта е за трайни насаждения – бадеми, кайсии, сливи, праскови и нектарини, череши, за които има констативни протоколи за 100% пропаднали площи. Подадените заявления са за 4 979,61 дка. Компенсират се до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.

Сподели в: