Върни се горе

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ се освобождава от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Технически инспекторат“ и „Краткосрочни схеми за подпомагане“ г-н Георги Динев. Неговия пост заема г-жа Лозана Василева.

Освобождава се от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“ г-н Димитър Горов. Неговия пост заема г-н Камен Диков.

Освобождава се от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“ г-жа Владислава Казакова. Нейния пост заема г-жа Петя Славчева.

Сподели в: