Върни се горе

Удължава се срокът на прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година

 

Според изменение на Наредба № 14 от 2023 г., в сила от днес, 7.11.2023 г., срокът на първия прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се удължава до 30 ноември 2023 г. (вместо първоначално предвидения срок 15 ноември т.г.). Подаването на заявления става чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Подпомагането по интервенцията е в размер на до 75% от одобрените разходи за преструктуриране и конверсия на лозята. Бюджетът, определен в наредбата за този прием, е в размер на 21 322 171,03 лв.

С изменението, съобразно констатация на одит на Европейската комисия, дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ се премахва от обхвата на интервенцията. След одобрение на изменението на Стратегическия план, в което е предвидено тази дейност да бъде прехвърлена като допустима по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, промяната ще бъде отразена и в наредбата.

Сподели в: