Върни се горе

Държавата подкрепи със сериозен финансов ресурс сектор „Земеделие“ през тази година, за да гарантира продоволствена сигурност и поносими ценови равнища за потребителите. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков, който откри 30-ата конференция „Посрещане на предизвикателствата по време на криза в сектор „Фуражи“ в к. к. „Златни пясъци“.
„Българската държава направи тази година много във финансов план. Бързото разплащане на средствата дава възможност на земеделския сектор да преодолява настоящите предизвикателства“, заяви заместник-министър Джиков. Той подчерта, че за да има максимален ефект от мерките за подкрепа на сектора, трябва да се прави задълбочен анализ на крайния резултат от подпомагането.
Заместник-министърът посочи, че производителите на комбинирани фуражи в последните години  успешно преодоляват трудностите и следват добрите производствени практики. „Здравето и доброто хранене на животните са приоритет на производителите на фуражи и инвестициите, които Вие правите, както и сериозният контрол, който се упражнява през целия процес на производството на храни, гарантират качество и безопасност“, каза Тодор Джиков.
В тази връзка аграрният заместник-министър отчете, че реколтата от зърно тази година е добра и с високо качество, като нуждите на страната са задоволени по отношение на необходимите количества пшеница, слънчоглед и царевица.
Заместник-министърът представи пред участниците в събитието студентката Десислава Бонева, която спечели конкурса за съветник в политическия кабинет на министъра на земеделието Явор Гечев. Тодор Джиков коментира, че правилният анализ е в основата на успеха на земеделските политики и затова практиката да се отчита мнението на младите хора трябва да получи приемственост.

Сподели в: