Върни се горе

Министерството на земеделието проведе третото заседание на работната група по въпросите, свързани с изготвяне на предложение за създаване на механизъм за взаимодействие между българските производители и търговски вериги. В срещата участваха заместник-министрите доц. Крум Неделков, Тодор Джиков и Георги Събев, експерти и заинтересованите страни.

„Ще поискаме промяна чрез законодателната инициатива в две основни посоки. Това е задължителната регистрация на търговците на едро по специален регистър по подобие на всичките страни в ЕС, където търговците на едро ще могат да търгуват с определени продукти първично производство“, съобщи заместник-министър Тодор Джиков. Като допълни, че втората дейност е свързана със създаването на 6 големи събирателни тържища, на които продукцията ще може да се комплектова и да се постигне еднаквост при етикетирането, опаковането и логистиката, за да може да достигне до местата за крайно предлагане каквито са веригите. „Ще въведем и изисквания за складовете на едро, като целта ни е да премахнем анархията, която в момента съществува“, каза още Джиков. „По веригата „От фермата до трапезата“ трябва да има точна и ясна проследяемост“, категоричен бе той.

Заместник-министър Георги Събев представи европейски  практики за обозначаване на продукти. Той обърна внимание, че е необходимо прецизиране в определенията, за да не бъдат подвеждани потребителите. „На пазара и сега има много храни, използващи подобни определения, но не е ясно и еднозначно какво стои зад тях“ уточни Георги Събев. По отношение на контрола той обясни, че в другите държави членки на ЕС сдруженията се обединяват и изграждат самостоятелна система за верификация и контрол. „Те сами си поддържат и гарантират качеството. Така, че не е задължително при въвеждането на някакъв стандарт, той непременно да се следи от държавна институция, може с инициатива на бизнеса“, уточни Събев.

„Трябва да се работи за промотиране на биопродуктите и популяризирането на родното производство в търговските вериги“ посочи земеделският заместник-министър доц. Крум Неделков. „Можем да ползваме опита на големите държави като Италия, Франция, Германия, както и Унгария. Те имат дългогодишни добри практики при развиването на къси вериги на доставки и оптимизиране на логистична и складова политика в търговските вериги“, каза Неделков.

Следващото заседание на работната група е планирано за ноември, а до тогава участниците ще изпратят писмено своите предложения за съвместната дейност, за да могат да бъдат обсъдени след това своевременно. Участниците в срещата се обединиха около факта, че държавата, земеделските производители, преработвателите и представителите на търговските вериги имат желание да изградят сериозно и трайно партньорство.

Сподели в: