Върни се горе

По разпореждане на министъра на земеделието Явор Гечев започна вътрешна проверка за извършваната сеч в района на Карлово. До момента резултатите показват, че в землищата на двете най-силно засегнати от обилните дъждове села - Каравелово и Богдан сечите, които се извършват, са на малка площ.

Провежданите сечи са с ниска интензивност и запазване на постоянното горско покритие, с изключение на 16 дка окончателни сечи. Там вече има млада гора с височина на подрастващите дървета 1 м. Голяма част от планираните сечи не са приключили, като всички са в съответствие с 10 годишен план, изготвен по изискванията на действащото горско и екологично законодателство. Те са съобразени и със съпътстващите ги екологични анализи. В близките дни предстои и изготвянето на цялостен доклад от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Около реките и постоянните водни течения има забранителен режим да се извършва сеч, съгласно Международния сертификат за правилно и устойчиво управление на горите. Голяма част от дърветата, които виждаме изкоренени в репортажите, са именно от тези зони, в които действа забранителния режим.

Сподели в: