Върни се горе

Във втория прием по подмярката за иновации успяхме да  преодолеем предизвикателствата, които имаха бенефициентите от първия. В администрацията вече има натрупан опит за прилагане на процедурата. Това каза заместник-министър Таня Георгиева по време на встъпително обучение за одобрените бенефициенти по  подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Заместник-министър Георгиева обясни, че приоритетна цел на МЗХ е успешното изпълнение на проектните предложения с потенциал за иновации както в ПРСР 2014-2020 г., така и в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. „Надявам се, че ще поддържате амбицията си и ще надградите своите проекти в новия програмен период“, допълни още тя.

Заместник-министърът подчерта, че е предвидено финансиране до края на изпълнението на проектите, за да могат да бъдат изпълнени в цялост.

По време на срещата експерти от Министерство на земеделието и храните и Държавен Фонд „Земеделие“ запознаха бенефициентите със законодателството и  изискванията по изпълнение и анексиране на проектните предложения, както и тези при подаване на заявки за плащания.  

Припомняме, че в началото на месец ноември тази година бяха одобрени нови 11 договора с оперативни групи за реализация на новаторски проекти на стойност 5,8 млн. лв. Договорираните проекти предвиждат сътрудничество между 70 земеделски стопани и екипи от учени, преподаватели от университети и представители на научни институти.

Сподели в: