Върни се горе

Поздравявам всички Вас, държавни и частнопрактикуващи ветеринарни лекари в България, по случай професионалния Ви празник - Денят на ветеринарния специалист!


Професията, която упражнявате е отговорна и с дългогодишна история. Успехите на всички Вас са постигнати с много труд и амбиции, защото всеки ден сте изправени пред предизвикателствата на съвременната ветеринарна медицина.
Вярвам, че и сега, когато епизоотичната обстановка е усложнена и се разпространяват множество заболявания сред животните, Вашите Усилия, знания и опит ще предпазят страната ни от болестите, които могат да засегнат не само икономиката, а и здравето ни.


С приемственост между поколенията ветеринарни лекари и внедряването на новите научни приложни практики, всеки от Вас гради рутина в ежедневната си работа, трупа познания и в този смисъл Вие сте отлични специалисти, които се вписват по достоен начин в съвременната рамка на европейската ветеринарна общност. Здравеопазването на животните в Европейския съюз ще продължава да играе ключова роля и за в бъдеще при търговията с животни и животински продукти за гарантиране безопасността на храните и фуражите, както и за предотвратяване на зоонози. Вашата дейност поставя акцент върху превантивните предохранителни мерки, като надзор и върху мерките за намаляване на риска от възникване на заболявания, отколкото за ликвидиране на последствията от тях.


Убеден съм, че Вие като истински професионалисти се придържате към всички стандарти на сьвременната ветеринарна медицина и точно за това можете да се гордеете, че сте доказани професионалисти. В празничния ден се обръщам към Вас с пожелание преди всичко да бъдете здрави, да постигате нови успехи в работата си като ветеринарни лекари, която да бъде кауза на професионалната Ви кариера!


Честит празник!
 

Сподели в: