Върни се горе

„Направихме анализ на провежданото залесяване в горите в последните 30 години и установихме, че има известен спад в по-голяма част от този период. Основната причина е, че на първо място в повечето от горите, които са в Натура 2000 се разчита на естествено възобновяване. Същевременно увредите от съхнене, пожари и други фактори на над 39 000 ха гори, от които силно засегнатите са над 10 000 ха,  налагат спешни мерки. Освен извличане на увредена дървесина, по което успешно работят държавните предприятия и в момента, трябва да започне и залесяване на освободените терени там, където няма естествено възобновяване. Изготвяме 5-годишен план за залесяване на увредените площи от съхнене и други биотични и абиотични фактори, които увреждат горските насаждения. В плана залагаме действия по всички направления – от семесъбиране и производство на фиданки, до залесяване и подпомагане естественото възобновяване. Ще бъдат потърсени и подходящи площи от държавния поземлен фонд, върху които също да се извърши залесяване там, където се налага.” Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на работна среща с директорите на 6-те държавни предприятия, проведена в ДЛС Тракия вчера.

„След разлистването на горските насаждения до края на пролетта, ще бъде направена детайлна инвентаризация на площите, които сме освободили от увредена дървесина, за да се определят точните петна за залесяване”, уточни заместник-министър Атанас Добрев. Предприятията ще изготвят инструкция заедно с Института по гората за извършване на възстановяването в освободените площи, посочи още той, като се очаква близо 1800 ха да бъдат залесени през тази година.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов посочи, че ще бъде направена инвентаризация и на акациевите насаждения, тъй като някои са вече на 3-та – 4-та ротация и предстои трансформация.

Сподели в: