Върни се горе

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г.

От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10% интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:

∙             Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;

∙             Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;

∙             Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;

∙             Соя – до 112,51 лв./ха;

∙             Ръж – до 101,13 лв./ха;

∙             Сорго – до 94,85 лв./ха.

Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

Сподели в: