Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов e определен размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2021. Тя е в размер на 121,63 лв./ха.

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството се изпълняват зелените изисквания, доколкото са приложими за неговия вид и размер.

В резултат на извършените административни проверки от ДФ „Земеделие“, за Кампания 2021 установената за подпомагане площ по схемата е в размер на 3 803 726,63 ха. Определеният размер за подкрепа е с 12,19 лв. по-нисък спрямо предходната кампания. Причината за по-високата ставка за кампания 2020 беше прехвърляне на средства от Програмата за развитие на селските райони към директни плащания, с което бюджетът по схемата беше със 9,9% по-висок спрямо настоящата кампания. Допълнително влияние оказва и по-високият размер на допустимата за подпомагане площ за кампания 2021, като увеличението е с 3802 ха или 0,1% спрямо 2020 г.

Сподели в: