Върни се горе

Проведе се Консултативен съвет по тютюна под председателството на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

По време на Съвета беше дискутирана изкупната кампания на тютюна от реколта 2017 г. Представена бе информация за общите площи и производството на тютюн, средните добиви, както и изкупени/неизкупени и изплатени/неизплатени количества тютюн. Стана ясно, че диалогът между производителите и лицензираните изкупвачи ще продължи и през следващите седмици с цел максимално бързо тютюнопроизводителите да получат своите средства по сключените договори. 

Консултативният съвет одобри разпределение на ставките за килограм тютюн по националната преходна помощ за стопанската 2017 година Участниците в съвета дебатираха и приеха след гласуване разпределението на средствата, които са в размер на 84 550 000 млн. лв. 

На заседанието бяха дискутирани и възможностите за развитие на сектор „Тютюн“ след 2020 г. Всички участници се обединиха около мнението, че изключително важно е качеството на семената и посадъчния материал.

Сподели в: