Върни се горе

Обнародвани са изменения в Наредба №6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски.

От 2-ри април 2024 г. се премахват ограниченията за клане на животни от тази порода в кланици, разположени на територията на определени общини в областите Бургас, Варна и Шумен. Намалява се и минималната площ за отглеждане на едно животно и се регламентира възможност за отглеждане на свине от тази порода на открито в райони с двойни заграждения.

С цел запазване на генофонда на породата извън регламентираните територии се допуска отглеждането на Източнобалкански свине след получаване на писмено разрешение от Българската агенция по безопасност на храните и след писмено съгласуване с Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Животновъдните обекти за отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски продължават да се регистрират по реда от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Остават в сила разпоредбите при провеждане на профилактични мероприятия срещу заразни и паразитни болести, като собствениците на свине са длъжни да осигуряват условия и персонал за извършването им. Задължително трябва да се  спазват указанията на официалния ветеринарен лекар. Въвеждат се  и  минимални изисквания за биосигурност към обектите.

Сподели в: