Върни се горе

Над 5800 проверки са извършили служителите на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Контролът е реализиран в последните 3 дни, обхващащи периода между 12-и и 14-и април. В резултат са съставени 90 акта и 98 констативни протокола.

В посочения период екипи на държавните предприятия са реализирали общо 2280 инспекции по Закона за горите. През контрол са преминали 1030 обекти за добив на дървесина, 934 превозни средства, 12 ловци, 16 риболовци и 288 други физически лица. Съставени са 21 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 50,60 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство, един кон, 4 каруци и един моторен трион.

В дните межди 12-и и 14-и април инспектори на Регионалните дирекции по горите са извършили близо 3530 проверки. Инспектирани са 350 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 500 места за добив на дървесина, 1590 бр. превозни средства, транспортиращи дървесина, над 1090 ловци, риболовци и физически лица. Съставени са общо 98 констативни протокола и 69 акта. Задържани са 87,00 плътни куб. м обла строителна и фасонирана дървесина, близо 76,00 пространствени куб. м дърва за огрев и две моторни превозни средства.

През посочения период служители на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - София, в присъствието на служители на община Белица са извършили проверки на два обекта за добив на дървесина в землището на гр. Белица, област Благоевград. И за двата обекта е имало издадени позволителни за сеч. Проверяващите са установили редица нарушения: сеч, която не отговаря на разрешената, на немаркирани дървета и др., като в единия от обектите незаконно отсечената дървесина е възлизала на 66 плътни куб. м. Спрени са дейностите по добив на дървесина и в двата обекта, за срок от три работни дни. 

Незаконна сеч на над 80 дървета от бял бор, черен бор и бук са установили  служители на РДГ София. Нарушенията са констатирани в пет насаждения, попадащи в частни и държавни горски територии, в землището на с. Белчин, общ. Самоков. Служителите на РДГ София са изготвили констативен протокол, като предстои да бъдат уведомени и компетентните разследващи органи. Работата по случая продължава.

Служители те на РДГ Кюстендил са съставили акт на лице, запалило стърнище в землището на с. Жиленци.

Сподели в: