Върни се горе

Над 200 са съставените констативни протокола и актове за нарушения

Продължават засилените проверки в горските територии на страната. За периода 1 - 3 март Държавните горски стопанства са извършили 1305 проверки, а Изпълнителна агенция по горите – 2220.

Служителите в държавните предприятия са направили 601 проверки на обекти за добив на дървесина, 360 проверки на превозни средства 146 на ловци, 2 на риболовци и 196 на други физически лица.

Съставени са 68 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 60,00 пространствени кубически метра дърва, моторни превозни средства – 3 брой, каруци – 3 броя и 2 моторни триона.

От направените близо 2220 проверки за периода от 1 – 3 март, горските инспектори към регионалните дирекции по горите от цялата страна са съставили над 80 констативни протокола и 65 акта за нарушения.

Целта на инспекциите е както установяване на нарушения, така също и осъществяване на превенция и предотвратяване на посегателства в горските територии.

Основно установените с актове нарушения са за сеч на немаркирани дървета, съхранение и транспортиране на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина, с превозни средства без GPS – устройства. Санкционирани са и собственици на обекти за складиране, преработване и търговия с дървесина за неработещи  системи за постоянно видеонаблюдение и некоректно водене на електронните дневници.

Задържани са 14,00 плътни куб. м обла строителна дървесина и 21,00 пространствени куб. м дърва за огрев, както и две моторни превозни средства, пет каруци и един моторен трион.

178 незаконно отсечени дървета установиха служителите на Регионална дирекция по горите – София. Нарушението е констатирано в два обекта, с издадени позволителни за сеч, на територията на Държавно горско стопанство Ботевград. Работата по случая продължава. Предстои съставянето на актове на виновните лица.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Велико Търново задържаха 14 плътни куб. м обла строителна дървесина. Дървесината е съхранявана в обект за складиране, преработване и търговия в гр. Севлиево. Собственикът на обекта не е представил превозен билет, доказващ законния й произход. Установени са и несъответствия между представените превозни билети и маркирането на съхраняваната дървесина в обекта. Горските служители са изготвили констативен протокол, с който са задържани представените превозни билети и дървесината. Потърсено е съдействие от служители на МВР, които са образували полицейска преписка. 

От Изпълнителна агенция по горите отново призовават гражданите, при съмнение за нарушения и незаконни дейности в горите да сигнализират на телефон 112, както и в онлайн приложението „Защити гората“ (https://zashtiti.gorata.bg).

Сподели в: