Върни се горе

Над 2700 проверки през празничните Великденски дни за опазване на горските територии за извършили служителите на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. В резултат на контрола за съставени 31 акта и 5 констативни протокола.

В периода между 22-и и 25-и април служителите в държавните предприятия са реализирали 1 193  проверки. Инспектирани са 504 обекти за добив на дървесина, 389 превозни средства, 63 ловци, 7 риболовци и 230 други физически лица. Съставени са  21 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са  15  пространствени кубически метра дърва и 100 кг. недървесни горски продукти, каруци – 2  броя и един моторен триони.

През същия период 80 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите са извършили 1545 проверки на територията на цялата страна. Под контрол са преминали повече от 100 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 160 обекта за добив на дървесина, близо 640 превозни средства, 645 физически лица, ловци и риболовци. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за периода служителите на РДГ са съставили общо 5 констативни протокола и 10 акта за установени нарушения на Закона за горите. Задържани са 2 кубика дърва за огрев, каруца, моторен трион, инструменти за дърводобив и 1 бр. женски благороден елен /кошута/.

На 23.04.2022 г., след получен сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112, служители на РДГ Пловдив, съвместно със служители на РУ на МВР гр. Асеновград са извършили проверка в землището на с. Врата, община Асеновград. Установено е, че на поляна е обособено нерегламентирано място за подхранване на дивеч, на което е отстреляна бременна кошута. Проверяващите са претърсили три околни сгради, намиращи се в близост до мястото на отсрела. В две от сградите е открито незаконно съхранение на общо 15 ловни трофея – 13 бр. от сръндак и 2 бр. от дива коза.

От служителите на РУ на МВР гр. Асеновград са задържани две физически лица и отстреляния дивеч, образувано е производство и е назначена експертиза на отстреляната кошута. Работата по случая продължава.

 

Сподели в: